• Theo dõi chúng tôi
Điện thoại: 024 3974 6373 | 024 3972 6889

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân khách hàng: DI TOUR có thể thu thập các thông tin của khách hàng như: Tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, sở thích… với những lý do sau:
  • Lưu trữ thông tin để hoàn thành các thủ tục đăng ký và đặt dịch vụ cho khách hàng.
  • Thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
  • Nhằm ghi nhận và đối chiếu thông tin triển khai dịch vụ
  • Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
  • Phạm vị thu thập thông tin: các khách hàng tại Việt Nam và cộng đồng Việt Kiều
Phạm vi sử dụng thông tin:
  • Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty phục vụ cho việc cung cấp các thông tin du lich, chương trình khuyến mại của Đi TOUR tới mọi khách hàng.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
  • DI TOUR cam kết không bán, phân phối, chia sẻ hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của khách hàng đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi khách hàng cho phép hoặc được yêu cầu theo luật định.
  • DI TOURi sẽ luôn bảo đảm và bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất và chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cấp những thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ của DI TOUR đối với khách hàng.